• مطالعه اثربخشی تکنیک های مدیریت استرس (تنفس دیافراگمی ، آلفای ذهنی) بر کاهش استرس و اضطراب مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/02
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/02
  • تعداد بازدید: 202
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09352350688

  مطالعه اثربخشی تکنیک های مدیریت استرس (تنفس دیافراگمی ، آلفای ذهنی) بر کاهش استرس و اضطراب مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه

  هدف این پژوهش، اثر بخشی تکنیک های مدیریت استرس (تنفس دیافراگمی، آلفای ذهنی) درکاهش استرس و اضطراب دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرکرمانشاه در سال تحصیلی 1401-1400 بوده است. به لحاظ ماهیت اهداف، این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه آزمایش وکنترل، با استفاده از روش نمونه گیری است.

  که نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای انجام شد. سپس تعداد 60 دانش آموز دخترکه بالاترین نمره استرس و اضطراب را در پرسشنامه dass گرفتند را در دو گروه کنترل به طور مساوی (30 نفر در گروه آزمایشی و 30 نفر در گروه گواه) و تصادفی گمارده شدند. پرسشنامه هم به عنوان یک معیار برای غربال در گام نخست، و هم به عنوان پیش آزمون، مورد استفاده قرارگرفت و گروه نمونه از بین افرادی انتخاب شدند که در این پرسشنامه نمرات آنها یک انحراف معیار بالاتر از میانگین کسب کرده بودند. گروه آزمایشی طی 8 جلسه 45 دقیقه ای آموزش مدیرت استرس را دریافت کردند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها