• تحلیلی بر سوژه پسامدرن با مروری تطبیقی بر سیر نظریه های فلسفی و ادبی معاصر

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/06
  • تعداد بازدید: 237
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09141242462

  تحلیلی بر سوژه پسامدرن با مروری تطبیقی بر سیر نظریه‌های فلسفی و ادبی معاصر

  ارتباط میان ادبیات و فلسفه اگرچه سابقه­ ای طولانی در تحقیقات علوم انسانی دارد اما مطابقه نظیربه ­نظیر نظریه ­های این دو نحله­ از علوم انسانی از موارد مغفول­ مانده است که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده‌است. از میان نظریه ­های فلسفی و ادبی معاصر، در فلسفه،­ تجربه­ گرایی و در ادبیات، پساساخت­گرایی مبدأ تحلیل قرار گرفته‌است.

  سپس با گذار از ایده ­آلیسم، شاخه­ های متفاوت پدیدارشناسی و فلسفه پست ­مدرن به مدرنیسم ادبی، پساساخت­گرایی و درنهایت پسامدرنیسم ادبی بررسی شده‌است. به­ منظور امکان تبیین وضعیت­ های خاص انسانی در هر نحله­ از ادبیات و فلسفه، «سوژه» به ­عنوان مابه ­ازای انسان -در بعد اندیشندگی ­اش- مورد توجه نویسنده بوده‌است.

  شیوه این مقاله توصیفی با روش گردآوری کتابخانه­ ای است. مطابق نتایج این پژوهش، نگاه به مکتب ­ها و شیوه ­های ادبی با دیدگاهی خاص از فلسفه، می­ تواند ابعاد تازه ­ای از انسان را در متون ادبی بازنمایاند که مرحله­ ای فراتر از ویژگی­ های شخصیت­ پردازانه در آثار ادبی است. در این مقاله، این ویژگی­ ها با تاکید بر «سوژه پسامدرن» مورد توجه بیشتر قرار گرفته‌است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها