• بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد رفتاری- شناختی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 573
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  هدف تحقیق حاضر بررسی میزان اثربخشی بازی ‌درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری بر مهارت‌ های اجتماعی دختران بود. نمونه مورد مطالعه شامل 40 نفر شامل کلیه دانش آموزان دختر 8 تا 10 سال دبستان بود. سپس نمونه مورد مطالعه به‌طور تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمایش و کنترل قرار داده شدند. روش اجرای تحقیق، آزمایشی و با طرح پیش ‌آزمون ـ پس ‌آزمون بود. ابـزارهـای اندازه‌ گیری شـامل پرسشنامه مهارت ‌های اجتماعی - مقیاس درجه ‌بندی مهارت ‌های اجتماعی (ssrs) بوده است. در این پژوهش گروه آزمایـشی پس از اجرای پیش ‌آزمون تحت اعمال متغیرهای آزمایشی (جلسات آموزشی) قرار گرفتند و گروه کنترل در طول این مـدت هـیچ مداخله آزمایشی دریافت نکرد. نتایج پژوهش نشان داد که: 1- بازی ‌درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد رفتاری-شناختی، موجب افزایش مهارت ‌های اجتماعی دانش آموزان می ‌شود. 2- بازی ‌درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد رفتاری-شناختی باعث افزایش همیاری در گروه آزمایش ‌شده است. 3- بازی‌ درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد رفتاری-شناختی باعث افزایش ابراز وجود در گروه آزمایش شد. 4- بازی‌ درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد رفتاری-شناختی باعث افزایش خویشتن ‌داری در گروه آزمایش شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها