حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تطبیقی شخصیت ها و قهرمان های شاهنامه و تعزیه با رویکردی به ادبیات نمایشی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 676
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی تطبیقی شخصیت ها و قهرمان های شاهنامه و تعزیه با رویکردی به ادبیات نمایشی

  قهرمان با تمام پیچیدگیها و کنشهایی که در مجموع فضایِ نمایشی که از جنبه دیداری و غیر دیداری را به وجود می آورد، بخصوص در دو سنت مذهبی (تعزیه) و ملی (شاهنامه) کمتر موردتوجه پژوهشگران واقع شده است. گاهی پدیدآورندگان آثار، شخصیت اصلی را در سایه قرار داده و به کنشهای دیگر قهرمانانِ فرعی میپردازند. این پژوهش سعی دارد تا ضمن پردازش به "مفهوم جهانِ حماسی و جهانِ تراژیک" دو سنت مذهبی و ملی و به ویژه قهرمان بهعنوان رکن اصلی پدیدآورنده و جلوبرنده به تمامی وجوه شکلگیری با تکیه بر مفاهیمی که ساختار قهرمان را شکل می دهند گامی و » جهانِ حماسی « هرچند اندک در تئوریزه کردن این بنیانهای نمایشی بردارد. این پژوهش میکوشد تا با تکیه بر مفهوم فرایند گذر از ادبیات حماسی (شاهنامه) به ادبیات تراژیکِ (شبیه نامه) را بررسی کرده. در همین راستا به ،» جهانِ تراژیک « بهعنوان عنصر پیش برنده و شکل دهندۀ این دو گونه پرداخته خواهد شد و بارزترین مصداق » قهرمان « چیستی و چرایی در این دو گونه، رستم (در ادبیات حماسی شاهنامه) و امام حسین ع (در متن شبیه نامه های تعزیه) مورد مقایسه » قهرمان «قرار خواهند گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها