5 شماره از این ژورنال منتشر شده است.
 • دوفصلنامه تحقیقات حقوق قضایی
  حوزه های تحت پوشش : فقه و حقوق اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
  ترتیب انتشار : دوفصلنامه
  نوع انتشار : چاپی
  زبان انتشار ژورنال : فارسی
  وب سایت ژورنال : کلیک کنید
  جزئیات بیشتر ژورنال
  • آخرین بروزرسانی : 1401/09/09
  • سال انتشار : 1399
  • محل انتشار : تهران - ایران
  • شاپای الکترونیکی : 1132-2717
  • ایمیل : journal.law[at]yahoo.com
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها