جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
29 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 29 مقاله
  توضیحات : دکتری مدیریت آموزشی، استاد دانشگاه فرهنگیان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : مدیریت آموزشی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها