جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
46 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 46 مقاله
  توضیحات : مدیر و صاحب امتیاز موسسه قانون یار، استاد دانشگاه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها