جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
16 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 16 مقاله
  توضیحات : استاد دانشکده نفت و پتروشیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی شیمی
  • گرایش : شیمی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها