جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
8 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 8 مقاله
  توضیحات : دانشیار، گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : فیزیک
  • گرایش : فیزیک
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها