جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
34 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 34 مقاله
  توضیحات : دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده عمران و محیط زیست، تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی منابع طبیعی
  • گرایش : محیط زیست
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29