• تأثیر قابلیت های بازاریابی بر بازده غیرعادی سهام با در نظر گرفتن نقش رشد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 315
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر بازده غیرعادی سهام با در نظر گرفتن نقش رشد

  پژوهش حاضر با موضوع تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر بازده غیرعادی سهام با در نظر گرفتن نقش رشد صورت پذیرفت. این پژوهش بر اساس ماهیت و اهداف پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی می ‌باشد. از نظر روش جزء تحقیقات همبستگی است؛ و بر اساس گردآوری داده‌ها از نوع مطالعات اسنادی (سندکاوی) است. داده ‌های مورد استفاده در این تحقیق، با استفاده از بانک‌ ها و منابع اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم‌افزارهای سهام مانند: "ره‌آوردنوین" جمع ‌آوری گردیده‌اند. داده‌ های جمع ‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار (excel) پس از اصلاحات و طبقه ‌بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد بررسی وارد نرم‌افزار eviews شده و تجزیه و تحلیل ‌های نهایی انجام شد.

  نتایج نشان داد قابلیت‌های بازاریابی بر بازده غیرعادی سهام؛ رشد دارایی ‌ها و رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار مثبت و معناداری دارد. همچنین رشد سود بر بازده غیرعادی سهام شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار مثبت و معناداری دارد و در پایان باید گفت رشد دارایی بر بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها