• طراحی قالب اکستروژن پلاستیک به کمک رایانه: توازن سرعتهای خروجی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1811
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این مقاله روشی جهت طراحی قالب های اکستروژن پلاستیک ارائه می گردد. برای بدست آوردن خروجی مناسب و یکنواخت در سراسر مقطع قالب، نیاز به رعایت معیارهای طراحی، که اصلی ترین آنها سرعت جریان در خروجی قالب است، می باشد. در این تحقیق طراحی یک قالب اکستروژن برای تولید پروفیل i شکل،با ضخامتهای متفاوت در سه بخش آن مورد بررسی قرار گرفت. به منظور کاهش پیچیدگی طراحی مسیر جریان، و مستقل نمودن پارامترهای طراحی، قالب به چهار قسمت طولی تقسیم شد و برای هر قسمت یک طرح ویژه با استفاده از یک نرم افزار طراحی در نظر گرفته شد. درنهایت دو پارامتر مستقل طولی حاصل شد. پس از آماده سازی طرح (مش بندی و تعیین شرایط مرزی) منحنی های سرعت خروجی توسط یک نرم افزار تحلیل جریان در سراسر مقطع بدست امد و با تعریف یک تابع هدف از سرعتها، تاثیر پارامترهای مستقل بر خروجی قالب آشکار گردید که مقدار کمینه آن بیانگر طرح بهینه می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها