• شبیه سازی عددی انتقال رسوب در شرایط غیر ماندگار با تغییرات سریع در یک میدان جریان دو بعدی قائم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/02/10
  • تعداد بازدید: 760
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با استفاده از یک مدل جریان دوبعدی قائم کاملا دینامیک که قابلیت شبیه سازی عددی جریانات غیرماندگار با تغییرات سریع میدان سرعت و سطح آب را داراست، یک مدل انتقال رسوب توسعه داده شده که توانایی ملحوظ نمودن این گونه شرایط را در محاسبه غلظت رسوبات معلق، دارد. مدل مذکور معادله انتقال و پخشودگی رسوبات را با روش عددی احجام محدود و در دستگاه مختصات منطبق با مرزها حل می نماید. اثر آشفتگی بر تعلیق رسوبات توسط مدل k-ε در انجام مدلسازی ها ملحوظ گردیده است. غلظت مبنا با استفاده از روش های مختلف از جمله روابط تصادفی (stochastic)، محاسبه شده است. در نهایت نتایج حاصل از مدل توسعه یافته با اندازه گیری های آزمایشگاهی مقایسه شده است. این مقایسه انطباق نسبتا رضایب بخش نتایج عددی با اندازه گیری ها را تایید می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها