• بررسی تغییرات سرفاصله زمانی در لحظه تغییر باند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 832
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سرفاصله زمانی بین خودروها از خصوصیات مهم جریان ترافیک است که بر ایمنی، سطح سرویس، رفتار راننده و ظرفیت سیستم حمل و نقل اثر می گذارد. مقاله حاضر به بررسی تغییرات سرفاصله زمانی وسایل نقلیه در لحظه قبل و بعد از تغییر باند می پردازد. بر اساس تحلیل صورت گرفته (تحلیل توصیفی و استنباط آماری) بر روی داده های ترافیکی آزادراه emeryville، کالیفرنیا، معلوم شد تفاوت معنیداری بین میانگین سرفاصله زمانی قبل و بعد از تغییر باند وجود دارد. بیشترین فراوانی سرفاصله زمانی قبل از تغییر باند در محدوده کمتر از 4 ثانیه است در حالی که بعد از تغییر باند، بیشترین فراوانی در محدوده 1 تا 2 ثانیه قرار می گیرد. در مقایسه سرفاصله زمانی وسایل نقلیه ی بعد از تغییر باند با وسایلی که تغییر باندی نداده اند مشخص شد که در مقادیر سرفاصله زمانی کمتر از حدود2/5  ثانیه، فراوانی سرفاصله زمانی خودروهای با تغییر باند بیشتر از خودروهای با عدم تغییر باند است و در سرفاصله های زمانی بیشتر از 2.5 ثانیه این رابطه معکوس می شود. این نتایج نشان می دهد که هر چقدر تعداد تغییر باند بیشتر باشد سرفاصله های زمانی کاهش چشمگیری خواهد داشت و این باعث افزایش تعداد تصادفات و کاهش ایمنی می گردد. همچنین از نتایج تحقیق حاضر می توان در نرم افزارهای شبیه سازی خرد ترافیک استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم