تعداد کل مقالات این رویداد : 98
 • کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
  دسته بندی ها : تربیت بدنی - زبان و ادبیات فارسی - روانشناسی
  سطح رویداد : ملی
  نوع رویداد : حضوری
  مهلت ثبت نام : 1401/04/12
  تاریخ انتشار : 1401/05/05
  دبیرخانه رویداد : دبیرخانه دائمی رویداد
  وضعیت رویداد : برگزار شده
  مقاله
  جزئیات بیشتر رویداد
  • مهلت ارسال چکیده : -
  • مهلت ارسال مقاله : 1401/04/08
  • زمان برگزاری : 1401/04/16
  • شهر محل برگزاری : اردبیل
  • دبیرخانه رویداد : دبیرخانه دائمی رویداد
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد : ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷
  • ایمیل دبیرخانه رویداد: s.saebniya[at]gmail.com