حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • اثربخشی هنر سفالگری بر احساس امنیت روانی دختران مقطع متوسطه اول مدارس فرهنگ و فرزانگان شهرستان کاشمر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/09
  • تعداد بازدید: 107
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  اثربخشی هنر سفالگری بر احساس امنیت روانی دختران مقطع متوسطه اول مدارس فرهنگ و فرزانگان شهرستان کاشمر

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی هنر سفالگری بر احساس امنیت روانی دختران مقطع متوسطه اول مدارس فرهنگ و فرزانگان شهرستان کاشمر انجام شد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی از نوع پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دختران مقطع متوسطه اول مدارس فرهنگ و فرزانگان شهرستان کاشمر بود (بر اساس آمار آموزش و پرورش کاشمر 325 نفر).

  انتخاب نمونه آماری به روش چند مرحله انجام شد، بدین صورت که ابتدا کلیه دانش‌آموزان به پرسشنامه امنیت روانی مازلو بصورت آنلاین (به دلیل شیوع بیماری کرونا) پاسخ دادند. سپس از بین کسانی که تمایل به شرکت در پژوهش داشتند و نمرات پایین تر از میانگین کسب کردند، به صورت نمونه گیری تصادفی تعداد 60 دانش‌آموز به عنوان نمونه انتخاب و به طور کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل انتساب شدند (هر گروه 30 نفر).

  گروه آزمایش تحت 11 جلسه آموزش هنر سفالگری قرار گرفت و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار spss-22 و امار استنباطی (تحلیل کواریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد هنر سفالگری بر احساس امنیت روانی دختران مقطع متوسطه اول مدارس فرهنگ و فرزانگان شهرستان کاشمر موثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها